wz
Pablo Software Solutions

Autoservis Zábojník
Novinky
Nově v provozu kamerová geometrie
Kamerová geometrie je nejmodern
ější technologie měření geometrie. Výhodou je kromě naprosté přesnosti také rychlost a komfortnost měření, z čehož pro zákazníka plyne rychlé odbavení a velmi krátká čekací doba. Počítačem řízený systém na závěr vytiskne zákazníkovi původní hodnoty a hodnoty po seřízení, čímž je zabezpečena 100% záruka a transparentnost provedeného úkonu.